Hënë - Shtunë  11:00 - 19:00   I   Monday - Saturday  11:00 - 19:00 

Rr. UÇK 118 - 120, 10000 Prishtinë, Kosovë